Bàn ăn tròn MS 2197 Emporio

Bàn ăn tròn

Bàn ăn tròn
Kích thước: 1250x1250x800
Màu sắc: Trắng dát vàng
Nguyên liệu gỗ: Beech
Thời gian bào hành: 24 tháng