Bàn ăn dát vàng MS 2130 | Emporio

Bàn ăn dát vàng

 Bàn ăn: 1200 x  2800 x 780              160
- Ghế không tay: 530 x 580 x 1280      28
- Ghế có tay: 560 x 580 x 1280            28.6
- Màu sắc: Dát vàng cổ điển
- Nguyên liệu gỗ: Beech - Gõ đỏ - Gỗ óc chó (Walnut)
- Thời gian hoàn tác: 60 ngày
- Thời gian bảo hành: 2 năm