Bàn ăn cổ điển MS 2266 W | Emporio

Bàn ăn cổ điển

Bàn ăn cổ điển
- Bàn dài: 2800 x 110 x 780
- Ghế không tay: 560 x 580 x 1280
- Ghế có tay: 560 x 580 x 1280 
- Màu sắc: Trắng  hoa văn sơn. dát vàng
- Nguyên liệu gỗ: Gõ đõ
- Thời gian hoàn tác: 30 ngày
- Thời gian bảo hành: 1 năm