Bàn ăn cổ điển MS 3562 | Emporio

Bàn ăn cổ điển

Bàn ăn 2266
- Bàn tròn: 1300 x 1300 x 780 --- 75
- Ghế không tay: 560 x 580 x 1280 -- 18.5
- Ghế có tay: 560 x 580 x 1280 -- 18.8
- Màu sắc: Trắng  hoa văn sơn. dát vàng
- Nguyên liệu gỗ: Gõ đõ
- Thời gian hoàn tác: 30 ngày
- Thời gian bảo hành: 1 năm