Bàn ăn cổ điển MS 2195

Bàn ăn cổ điển

Bàn ăn cổ điển dát vàng
Kích thước: 1250 x 2800 x 800
Màu sắc: Màu gỗ cổ điển
Nguyên liệu gỗ: Beech
Thời gian bào hành: 24 tháng