Bàn ăn cổ điển - MS: 2153

Bàn ăn cổ điển

Bàn ăn cổ điển:
- Bàn tròn: 1400 x 1400 x 780         
- Ghế không tay: 530 x 580 x 1180    
- Ghế có tay: 560 x 580 x 1180        
- Màu sắc: Màu gỗ cổ điển
- Nguyên liệu gỗ: Beech - Gõ đỏ 
- Thời gian hoàn tác: 90 ngày
- Thời gian bảo hành: 2 năm
- B: 75 - Gkt: 11.5 - Gct: 12