Neoclassical sofa - Code: 653

Neoclassical sofa

Luxury Sofa 
Sofa size:
- Sofa 3: 2200 x 850 x 1100
- Sofa 1: 950 x 850 x 1100
- Tea table: 800 x 1400 x 520
- Corner table: 600 x 600 x 600
- Wood material: Beech - Red type - Walnut wood
- Raw materials: Fabric imported Europe or Italy
- Warranty time: 2 Years


 

Beech wood details: Beige leather sofa Italy
Sofa 3: 75 + 48 + 48 + 28 + 11 = 210đ
Detail: Fabric-covered Italian Sofa
Sofa 3: 65 + 38 + 38 + 28 + 11 = 180đ
-------------------------------------------------- -------------------
Details of wood red wood: Sofa leather cowboy Italy
Sofa 3: 85 + 58 + 58 + 38 + 21 = 260đ
Detail: Fabric-covered Italian Sofa
Sofa 3: 75 + 48 + 48 + 38 + 21 = 230đ
Classic Furniture - Neo Classic Furniture - Classic Sofa - Neo-Classical Sofa
 
Nội thất cổ điển - Nội thất tân cổ điển - Nội thất nhà hàng khách sạn
Sofa cổ điển - Sofa dát vàng - Sofa tân cổ điển - Bàn ăn cổ điển - Bàn ăn tân cổ điển - Bàn ăn dát vàng 
Mua bán: Nguyên liệu dát vàng - Dát vàng trần nhà - Thi công dát vàng