Neo-classical sofa - Code: 648

Neo-classical sofa

Luxury Sofa 
Sofa size:
- Sofa 3: 2200 x 850 x 1100
- Sofa 1: 950 x 850 x 1100
- Tea table: 800 x 1400 x 520
- Corner table: 600 x 600 x 600
- Wood material: Beech - Red type - Walnut wood
- Raw materials: Fabric imported Europe or Italy
- Warranty time: 2 Years

 

 
Nội thất cổ điển - Nội thất tân cổ điển - Nội thất nhà hàng khách sạn
Sofa cổ điển - Sofa dát vàng - Sofa tân cổ điển - Bàn ăn cổ điển - Bàn ăn tân cổ điển - Bàn ăn dát vàng 
Mua bán: Nguyên liệu dát vàng - Dát vàng trần nhà - Thi công dát vàng