Director chair - Code: 3129

Director chair

Director chair:
Dimensions: 650 x 680 x 1200
Wood material: Beech
Material: Cowhide
Implementation time: 15 days

 

Chi tiết giá: 24 

 


 

 


Ghế giám đốc, bàn làm việc dát vàng, bàn làm việc giám đốc, bàn làm việc