classic dining table - Code: 532

classic dining table

New classic bed
- Bed size mattress: 1800 x 2000
- Bedside cabinet: 600 x 500 x 600
- Dressing table: 1600 x 550 x 800
- Color: Classic gold
- Wood material: Beech - Cherry
- Completion time: 45 days
- Warranty: 1 year

 

Price details: Bed: 45 - Tab: 9.8 - BTD: 24
----------------------------------------------------------

New neo-classical bed, classic bed,
Classic sofas, neo-classical sofas, gold sofas, gold furniture
Placing gold inlaid, gold inlaid materials, gold inlaid ceiling
-----------------------------------------------------------------
Giường ngủ tân cổ điển, giường ngủ cổ điển,
Sofa cổ điển, Sofa tân cổ điển, sofa dát vàng, nội thất dát vàng
Thi công dát vàng, nguyên liệu dát vàng, dát vàng trần nhà
..........................................................

Sofa dát vàng
Sofa tân cổ điển
Sofa cổ điển
Nội thất cổ điển
Nội thất tân cổ điển
Nội thất dát vàng
Giường ngủ cổ điển
Giường ngủ tân cổ điển
Giường ngủ dát vàng